Network World Alliance - ключ към успеха
1
Network World Alliance
ключ към успехаНачало

  Новини

Хелмут Спикер

Продукти

NWA по света

Сътрудничество

Маркетинг план

 Регистрация

Контакти

 
NWA по света

2През май 2010г. NWA започва да сбъдва мечтите на своите потребители в 20 страни в Европа и Америка.

Представяме Ви списък на държавите, които са включени в проекта  на NWA и са готови да се присъединят към тази иновативна, революционна идея за правене на мрежов бизнес. Вие можете да изграждате своя бизнес във всяка една от страните, независимо къде живеете. 

* Австрия
* Белгия
* България
* Франция
* Германия
* Дания
* Швейцария
* Гърция
* САЩ (Revita, NWA прогнозират стъпване на пазара през първото тримесечие на 2011 г.)
* Италия (NWA прогнозира 2-ро тримесечие на 2011 г.)
* Канада (NWA планират стартиране на пазара първото тримесечие на 2011 г.)
* Хърватска
* Люксембург
* Малайзия (Revita, прогноза от NWA за 2-ро тримесечие на 2011 г.)
* Норвегия
* Холандия
* Унгария
* Полша
* Сърбия
* Сингапур (Revita, 2-ро тримесечие на 2011 г.)
* Словакия (Откриване през октомври 2010)
* Швеция (Откриване през ноември 2010 г.)
* Тайван (NWA дава прогноза за 2-ро тримесечие на 2011 г.)

От 2011г.
* Англия (от март 2011 г.)
* Финландия (откриване  през 1-во тримесечие 2011 г.)
* Португалия (откриване през февруари 2011)
* Румъния (откриване през март 2011 г.)
* Русия (откриване  през 1-во тримесечие 2011 г.)
* Испания (откриване през февруари 2011 година)
* Чехия (старт от януари 2011 г.)
* Украйна (откриване през 1-во тримесечие на 2011 г.)
* Кипър (откриване през февруари 2011 година)
* Испания (старт от февруари 2011 г.)
* Португалия (откриване през февруари 2011г.)

Copyright Независими сътрудници на NWA - група NWA Вселена. All Rights Reserved.

Tutorials | Codes | Templates